A través de la present política de privacitat Anna Ortiz Verdura (Institut PSICO. Psicologia i Desenvolupament)vol informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web www.annaortiz.es sobre els tractaments de dades personals realitzats. 

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades. 

Anna Ortiz Verdurade conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dadesaixí com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades li facilita la següent informació: 

 

Responsable del Tractament: 

  • Responsable: Anna Ortiz Verdura (Institut PSICO. Psicologia i Desenvolupament) 
  • Domicili social: Carrer Jaume Isern, 92 – 08302 – Mataró 
  • Correu Electrònic:anna@psicologiaydesarrollo.es 
  • Col·legiada: 11.974 Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya 
  • Telèfon: 626 052 596 

 

Finalitat del tractament:Tractem les dades i la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de: 

  1. Gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del lloc web, entre elles, la resposta a sol·licituds i/o consultes realitzades. 

 Les dades tractades es conservaran fins haver resolt la sol·licitud. 

 

Legitimació:El tractament d’aquestes dades està legitimat per l’execució de les obligacions contractuals i/o negocials. 

Criteris de conservació de les dades:Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat demanades, excepte que hi hagi una obligació legal. 

Comunicació de ledades:No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat. 

Transferències internacionals de dadesNo es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea. 

Drets que assisteixen a lInteressat: L’interessat té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Així mateix, l’informem que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió (Dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a Carrer Jaume Isern, 92 – 08302 – Mataró, o correu electrònic aanna@psicologiaydesarrollo.es. 

 Així mateix, s’informa a l’interessat que podrà revocar el consentiment de l’enviament de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a anna@psicologiaydesarrollo.es. 

La persona interessada pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent, que actualment és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seva seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web, o enviant un escrit a C/ Jorge Juan nº6 – 28001 MADRID. 

 

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada a l’apartat de contacte? 

En relació al formulari de la pàgina web, l’Usuari ha d’omplir els marcats com a “obligatoris”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que $PYME no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, Anna Ortiz Verdura quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats. 

Les dades personals que l’Usuari facilita a Anna Ortiz Verdura han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades. 

Quines mesures de seguretat té implantades l’entitat? 

Anna Ortiz Verdura informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació. 

Anna Ortiz Verdura informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.